Спілка промисловців та підприємців Тетіївщини

 

Загальні положення

  1. Районна громадська організація „Спілка промисловців та підприємців Тетіївщини"'" - це добровільна місцева громадська організація, яка об'єднує працівників малих кооперативних, промислових та інших підприємств малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб котрі працюють і надають робочі місця у сфері малого та середнього бізнесу Тетієва та Тетіївського району, представляє їх трудові інтереси та соціально-економічні права.
  2. Районна громадська організація „Спілка промисловців та підприємців Тетіївщини'' (далі - Спілка) утворена і діє відповідно до ст. 36 Конституції України, Закону України „Про об'єднання громадян" та цього Статуту.
  3. Спілка набуває права юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством, має відокремлене майно, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, бланки та ін„ реквізити з власною назвою, зразки з власною назвою, зразки яких затверджуються відповідно до чинного законодавства.
  4. Юридична адреса Спілки: м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 2, кв. 3.
  5. У своїй діяльності Спілка дотримується таких принципів:

 

Мета і завдання Спілки.

  1. Головною метою діяльності Спілки є захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння становлення і розвитку підприємництва.
  2. Основними завданнями Спілки є: